ALUMINIUM

TORNHUSET

Material

Återvunnen aluminium, lackerad i mörk kopparton.

Val av fasad

Vi sökte ett arkitektoniskt grepp som skulle svara på områdets befintliga kvaliteter och möjligheter samtidigt som det skulle reagera på och respektera den existerande byggnaden. Tornhuset har ett säreget formspråk, som är skapat av en sammanhängande yta, vilken är vikt omkring våningsplanen och slitsad där planens rum får kontakt med omgivningen i öst och väst.

Inspiration till fasad

Inspiration kom från det arkitekten Louis Kahn en gång sa om ljus ”The sun never knew how wonderful it was, until it fell on the wall of a building”. Resultatet blev en byggnad som genom sina former skapar en skulptural gestaltning där ljusets spel markerar denna viktiga plats i stadsbilden. Målet var att WMUs tillbyggnad skulle interagera med omgivningen på ett sätt som berättar om dess funktion som universitetsbyggnad och rollen som en tydlig del av Malmö som kunskapsstad. 

Val av infästningar

Infästningarna är speciallösningar som anpassats till varje detalj.

Val av bearbetning

Skivtäckning. Taktäckningen bygger på dubbla tvärfalser och stående längdfalser. Fasadtäckningen bygger på slussfalser så som tvärfalser och stående längdfalser.

Kim-UtzonNAMN Kim Utzon
PROJEKTET Tornhuset, WMU, Malmö
SLUTFÖRT 2015
ARKITEKTBYRÅ Kim Utzon Arkitekter

Aluminium – Tornhuset

Tornhuset WMU av Kim Utzon Arkitekter. Foto: Erik Malmborg

Färdigheter

Upplagt på

januari 5, 2016