STÅLPLÅT

SMØRBLOMSTEN KINDERGARTEN

Material

Lackerad stålplåt, svart och vit.

Val av fasad

Vi var ute efter ett material till fasaden som skulle skapa djup och samtidigt upplevas som lätt. Det skulle även fungera som solavskärmning, vara kostnadseffektivt och ha små krav på underhåll. Trapetsprofilen valdes eftersom det skapar en dialog med de timmerlameller som finns på tre av byggnaderna.

Inspiration till fasad

Smørblomsten är först och främst en byggnad tillägnad barn, därför har vi inspirerats av deras tänk och perspektiv. Vi bestämde oss för att dela upp byggnaden i elva mindre hus med fler små hus inuti. Projektet liknar en liten by för barnen och är designad på ett lika enkelt och naivt sätt som ett barns teckning.

Val av bearbetning

Trapetsprofilerad stålplåt, delvis perforerad.


COBE-Portrait-BW-WEB-010NAMN 
Eik Bjerregaard
PROJEKT Smørblomsten Kindergarten, Frederiksberg, Danmark
SLUTFÖRT 2015
ARKITEKTBYRÅ COBE

Smørblomsten Kindergarten av COBE. Foto: Plannja.

Färdigheter

Upplagt på

januari 5, 2016